Khảo sát CQL

Mức độ thỏa mãn với công việc & vị trí hiện tại

Mức độ hạnh phúc của anh/chị với công việc và vị trí hiện tại không? *

Nếu chưa hoặc không hạnh phúc với vị trí/cấp bậc hiện tại, thì anh/chị nghĩ lý do có thể là gì? *

Anh/Chị có hài lòng với mức lương hiện tại không? *

Nếu không hài lòng với mức lương hiện tại, anh/chị nghĩ lý do là gì?

Nếu không hài lòng với mức lương hiện tại, lý do gì anh/chị tiếp tục làm việc?

Anh/chị có sẵn lòng nói về lương/thưởng & các phúc lợi của công ty dành cho CQL để tuyển dụng người quen/bạn bè không? *

Nếu không, lý do là gì?

Nếu có cơ hội, anh/chị có ứng cử lại vào vị trí/cấp bậc hiện tại không *

Nếu không, lý do vì sao?

Nếu không muốn ứng cử lại vào vị trí hiện tại, anh/chị muốn ứng cử vào vị trí nào?

Điều mà anh/chị thích nhất về công ty là gì? *

Điều mà anh/chị không thích nhất về công ty là gì? *

Nếu có cơ hội, anh/chị có muốn điều hành 1 công ty riêng không? *

Anh/chị có hài lòng về sự phối hợp các managers với nhau? *

Nếu chưa, hoặc không, lý do vì sao?

Anh/chị có tin tưởng vào định hướng của công ty trong thời gian tới không? *

Nếu không, lý do vì sao?

Theo anh/chị, để nâng cao kỹ năng quản lý, có nên tham gia các lớp đào tạo bên ngoài không? *

Nếu chưa hoặc không, lý do vì sao?

Nhằm nâng cao năng suất, hiệu quả làm việc và sự gắn bó của các managers, đâu là yếu tố quan trọng và phù hợp với hiện tại? *